TV Show Date Sort ascending Notes
Vibe TV 1998-1-3
Soul Train 1998-1-23
Soul Train 1998-2-14 Body Bumpin'/Yippie-Yi-Yo